Στόχοι

Ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό καταρτίζεται για τον κάθε ασκούμενο με την έναρξη της εκγύμνασης του. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την υγεία του, τη διατροφή, τις συνήθειες και την ψυχολογία του, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακολούθως γίνεται ο καθορισμός των στόχων, που πρέπει να είναι μετρήσιμοι και συγκεκριμένοι. Οι στόχοι μπορούν να είναι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι. Μπορεί να αφορούν στην απώλεια βάρους ή στην επανάκτηση καλύτερου κινητικού ελέγχου σε ένα χειρουργημένο μέλος. Μερικοί από τους στόχους που μπορεί να επιτύχουν οι αθλούμενοι μέσα από την εξατομικευμένη προπόνηση είναι οι παρακάτω:

 • Αύξηση της μυϊκής δύναμης
 • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης και ποιότητας ζωής
 • Προπόνηση με τη σωστή καθοδήγηση βελτιώνοντας τις αθλητικές τους επιδόσεις
 • Βελτίωση της υγείας του καταπολεμώντας χρόνιες παθήσεις
 • Αδυνάτισμα – μείωση λίπους (%)
 • Βελτίωση της ευκινησίας και ευλυγισίας
 • Μεγαλύτερη αντοχή και ταχύτητα

Πριν οριστούν οι στόχοι του αθλούμενου πρέπει να περάσει από διάφορα τεστ αξιολόγησης και να γίνουν μετρήσεις

 • Μυϊκής κατάστασης
 • Ευλυγισίας
 • Μυϊκής αντοχής και δύναμης
 • Βάρους
 • Ποσοστού λίπους (%)
 • ΔΜΣ

Οι μετρήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν κατά τη διάρκεια του προπονητικού πλάνου που θα ακολουθήσει ο αθλούμενος. Αυτές οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται κάθε 2 – 6 μήνες για να εξακριβωθεί η πρόοδος που σημειώνει κάθε άτομο. Μέσω των ειδικών προγραμμάτων προσωπικής εκγύμνασης, τα οποία βασίζονται στη συνεχή αξιολόγηση και τις διαρκείς μετρήσεις, επιτυγχάνονται γρήγορα αποτελέσματα στην άνεση του προσωπικού σας χώρου.