Υπέρταση

Υπέρταση

Αμέτρητοι άνθρωποι που έχουν βάλει στη ζωή τους την άσκηση και έχουν βελτίωση στις διατροφικές τους συνήθειες, έχουν νικήσει την υπέρταση!

Υπέρταση ονομάζεται η κατάσταση στην οποία η αρτηριακή πίεση είναι αυξημένη.

Η υπέρταση φοβάται την αερόβια άσκηση, καθώς ρίχνει τις τιμές της πίεσης.

Αρτηριακή είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών, οι οποίες το μεταφέρουν από την καρδιά σε όλο το σώμα.

Η αρτηριακή πίεση καταγράφεται με 2 βαθμούς.
Ο μεγάλος “συστολική” πίεση πρόκειται για την πίεση που ασκείται στις αρτηρίες όταν η καρδιά συσπάται για να διοχετεύσει το αίμα.
Ο μικρός “διαστολική” πίεση που ασκείται στο τοίχωμα των αρτηριών όταν η καρδιά χαλαρώνει για να δεχτεί νέο αίμα.

Φυσιολογικά όρια της αρτηριακής πίεσης είναι λιγότερο από 130 mmHg για τη συστολική πίεση και λιγότερο από 85 mmHg για τη διαστολική πίεση.

Τα άτομα που ξεπερνούν αυτές τις τιμές θεωρούνται υπερτασικά.

Ενδείκνυται μεικτού τύπου άσκηση σε άτομα με υπέρταση

Η άσκηση αποτελεί συμπληρωματικό ή μέσο θεραπείας:

-Ελάττωση του σωματικού βάρους

-Καταστολή του άγχους

-Μείωση του επιπέδου των λιποειδών του αίματος

«Η υπέρταση φοβάται την αερόβια άσκηση, καθώς ρίχνει τις τιμές της πίεσης. Αμέτρητοι άνθρωποι που έχουν βάλει στη ζωή τους την άσκηση και έχουν βελτίωση στις διατροφικές τους συνήθειες, έχουν νικήσει την υπέρταση!!!»