ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Bodywise Studio

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το κατάστημά μας Bodywise Studio δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Η αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται στους παρόντες όρους και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν.2472/1997 όπως ισχύει και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (Οδηγία 95/46/ΕΚ και Οδηγία 97/66/ΕΚ) και πλέον έχει συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016, ήτοι τον GDPR. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7Α παρ. 1 περ. β  εδ. β’ του  Ν. 2472/1997, η ιστοσελίδα μας Bodywise Studio.gr δεν διανέμει σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανισμό, εταιρεία οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

 

Οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Μόνο κατά την αγορά της δωροκάρτας το κατάστημά μας ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση της αγοράς από τον πελάτη.

 

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Bodywise Studio θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη, τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την έκδοση του νομίμου παραστατικού. Ειδικότερα, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, ένας αριθμός επικοινωνίας (αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου) και η ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα αλλά και του παραλήπτη της Δωροκάρτας.

 

Τα ως άνω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών της επιχείρησης Bodywise Studio. Το Bodywise Studio ενημερώνει ότι θα συλλέξει και θα αποθηκεύσει για 1 έτος τα προσωπικά στοιχεία που συμπληρώνονται στη φόρμα για την αγορά της Δωροκάρτας και στη συνέχεια θα προβεί στην οριστική διαγραφή τους. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που του δίνει ο κανονισμός 2016/679 GDPR) ή την οριστική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε σε επεξεργασία των ως άνω στοιχείων.

 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν «cookies», για την καλύτερη εμπειρία κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιηούμε «cookies» για να προσωποποιήσουμε το υλικό στις σελίδες μας και τις διαφημίσεις που παράγουμε κατά καιρούς, να παρέχουμε συγκεκριμένες επιλογές και εργαλεία στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και να αναλύουμε την κίνηση στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνει ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, με τα κοινωνικά μας δίκτυα, τις εταιρίες διαφήμισης και τους αναλυτές που συνεργαζόμαστε. Συγκεκριμένα, έχουμε εφαρμόσει τις επιλογές Google Advertising Reporting και Google Analytics όπως τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών και τα ενδιαφεροντά τους και  το Google Display Network Impression Reporting που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τη συμπεριφορά του χρήστη στην ιστοσελίδα μας, να αναπτύξουμε τη στρατηγική διαφήμισης και να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες τακτικές remarketing. Εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να απενεργοποιήσει τις παραπάνω λειτουργίες και να μη μοιράζεται τα δεδομένα του με τη Google Analytics.

 

Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα Bodywise.gr διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το Bodywise Studio αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια τους. Ειδικότερα λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας (απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας του άρθρου 10 Ν.2472/1997).