Γιατί να επιλέξω Personal Training

  • Δεν υπάρχει η ρουτίνα του κλασικού προγράμματος ενός γυμναστηρίου που ως συνήθως  επαναλαμβάνεται απαράλλαχτο
  • Το πρόγραμμα των ασκήσεων αναπροσαρμόζεται και εμπλουτίζεται ανάλογα με την πρόοδo του κάθε ατόμου ώστε να έχει τα μέγιστα οφέλη
  • Δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και συγκέντρωσης κατά την προπόνηση
  • Υπάρχει συνεχής επίβλεψη κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων ασκήσεων προθέρμανσης, ιδιοδεκτικότητας και των διατάσεων έχοντας σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των λαθών και κατά συνέπεια των τραυματισμών
  • Σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας υπάρχει συνεχής συνεργασία με τον προσωπικό ιατρό του αθλούμενου και ενημέρωση
  • Ο προσωπικός γυμναστής κινητοποιεί και ενθαρρύνει τον αθλούμενο ώστε να μη διακοπεί το πρόγραμμά λόγω πλήξης ή τραυματισμών όπως συνήθως συμβαίνει στα κλασικά γυμναστήρια